Νέα

SPEA8 - the 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis, Environmental Applications.

The Organizing Committee invites you to attend the 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications – SPEA8 - that will be held in Thessaloniki, Greece, on June, 2014

www.spea8.gr

Επιστροφή...


Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα  • Παραγωγή υδρογόνου μέσω φωτοηλεκτροχημικών/φωτοσυνθετικών διεργασιών, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II, ΓΓΕΤ, 2010 – 2013.

  • Φωτοκαταλυτική οξείδωση και αποχρωματισμός χρωστικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα. Κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα, Ελλάδα – Ρουμανία, 2011 – 2012.

  • Βιώσιμη διαχείριση υδάτων σε ελληνικά νοικοκυριά: Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, ΓΓΕΤ, 2012 – 2015.

  • Συνδυασμός φωτοκαταλυτικών και φυσικών μεθόδων με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την αδρανοποίηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων που περιέχουν φυτοφάρμακα, (PHOTOWETSUN), ΑΡΙΣΤΕΙΑ, 2012 – 2015.

  • Ανάπτυξη Νανοδομημένων Οξειδίων Μετάλλων με Φωτοκαταλυτική Δράση στο Ορατό Φως, (NANOPHOTOCAT), Αρχιμηδης ΙΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, 2012 – 2015.

Επιστροφή...


Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκ.
ΏρεςDataDataDataDataData
ΏρεςDataDataDataDataData
ΏρεςDataDataDataDataData

Επιστροφή...